Coalitieakkoord Balens en Pro is gepresenteerd en kandidaat wethouders bekend

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Overige

  Balans zal samen met Pro de nieuwe coalitie gaan vormen in Gulpen-Wittem. Dat was ook het advies na de informatieronde op basis van de gesprekken met alle partijen. Er zijn drie kandidaat-wethouders: Marion van der Kleij (PRO, portefeuille sociaal, cultuur en duurzaamheid), Jos Last (Balans, portefeuille fysieke domein en projecten) en Guido Houben (PRO, portefeuillehouder financiën, toerisme, wonen en vastgoed). Zij vormen na de installatie samen met burgemeester Nicole Ramaekers het nieuwe college. De twee partijen presenteren het concept coalitieakkoord onder het motto ‘Buiten de gebaande paden’.  
kandidaat-wethouders-gulpen

Jos Last, Marion van der Kleij en Guido Houben

 

Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018; onze kandidaten

Geschreven door Jos Last op . Geplaatst in Overige

Onze kandidaten van links naar rechts: Martien Lonussen, Richard Frijns, Elly Coenjaerds-Vanhautem, Rob Bastin, Wiel Duijzings, Nelly Huijerjans, Frans Derksen, Roger Hornesch, Jos Last, Sjef Schwanen, Bart Schriever, Wien Hendriks, Ruud van Breemen, Ed Cools, Ingeborg Leurs, Bert Sluijsmans. Niet op de foto: Jack Duckers en John Meijs

Onze kandidaten van links naar rechts:
Martien Lonussen, Richard Frijns, Elly Coenjaerds-Vanhautem, Rob Bastin, Wiel Duijzings, Nelly Huijerjans, Frans Derksen, Roger Hornesch, Jos Last, Sjef Schwanen, Bart Schriever, Wien Hendriks, Ruud van Breemen, Ed Cools, Ingeborg Leurs, Bert Sluijsmans.
Niet op de foto: Jack Duckers en John Meijs

       
1.  Ruud van Breemen; Wijlre 10. Bert Sluijsmans; Ingber
2.  Wien Hendriks; Nijswiller 11. Martien Lonussen; Slenaken
3.  Jos Last; Mechelen 12. Roger Hornesch; Nijswiller
4.  Frans Derksen; Eys 13. John Meys; Eys
5.  Bart Schriever; Partij 14. Richard Frijns; Wahlwiller
6.  Wiel Duijzings; Epen 15. Nellie Huijerjans; Eys
7.  Elly Vanhautem-Coenjaerds; Mechelen 16. Ed Cools; Gulpen
8.  Rob Bastin; Wijlre 17. Jack Duckers; Eys
9.  Sjef Schwanen; Partij 18. Ingeborg Leurs; Gulpen
           

KANDIDATENLIJST BALANS VASTGESTELD

Geschreven door Jos Last op . Geplaatst in Overige

Tijdens de ledenvergadering van Balans op dinsdag 23 januari jl. is de kandidatenlijst op voordracht van het bestuur vastgesteld. De kandidatenlijst bestaat uit 18 kandidaten.
Bestuursvoorzitter Ingeborg Leurs: “Als voorzitter ben ik erg trots om deze kandidatenlijst te kunnen presenteren. De lijst bevat een mooie balans tussen jong en oud, ervaren en minder ervaren kandidaten en is tevens een goede afspiegeling van de kernen in onze gemeente. Het meest trots ben ik op het feit dat we als Balans, conform de filosofie die we vanaf onze oprichting hanteren, jonge kandidaten een prominente plek geven op onze kandidatenlijst. In de top 5 van onze kandidatenlijst staan namelijk 2 jonge kandidaten. Eén van deze jonge kandidaten is onze lijsttrekker Ruud van Breemen. Ondanks dat Ruud pas 27 jaar oud is, beschikt hij al over de nodige jaren politieke ervaring. Daarnaast kreeg hij de politiek met de paplepel ingegoten (zijn vader Peter was één van de eerste raadsleden van Balans). Ten slotte is hij uitstekend in staat om de uitgangspunten van Balans te verwoorden en over te brengen aan de inwoners van Gulpen-Wittem. Het bestuur is dan ook trots om Ruud als lijsttrekker te kunnen presenteren!”
Lijsttrekker Ruud van Breemen: “Ik ben trots en dankbaar voor het vertrouwen dat zowel het bestuur als de leden mij hebben gegeven. Kijkend naar de kandidatenlijst, is deze in alle opzichten in balans. Ik ben ervan overtuigd dat we met dit team een mooi resultaat kunnen neerzetten. Vol enthousiasme zal ik samen met dit team aan de slag gaan om campagne te voeren!”
De Kandidatenlijst van Balans
 1. Ruud van Breemen, Wijlre
 2. Wien Hendriks, Nijswiller
 3. Jos Last, Mechelen
 4. Frans Derksen, Eys
 5. Bart Schriever, Partij
 6. Wiel Duijzings, Epen
 7. Elly Vanhautem-Coenjaerds, Mechelen
 8. Rob Bastin, Wijlre
 9. Sjef Schwanen, Partij
 10. Bert Sluijsmans, Ingber
 11. Martien Lonussen, Slenaken
 12. Roger Hornesch, Nijswiller
 13. John Meys, Eys
 14. Richard Frijns, Wahlwiller
 15. Nellie Paulssen, Eys
 16. Ed Cools, Gulpen
 17. Jack Duckers, Eys
 18. Ingeborg Leurs, Gulpen

Toch gratis parkeren aan de Landsraderweg

Geschreven door Jos Last op . Geplaatst in Overige

Onze motie om het gratis parkeren aan de Landsraderweg in Gulpen versneld in te voeren, door de andere partijen gesteund, is tijdens de raadsvergadering van 25 januari unaniem aangenomen. Op korte termijn kan er dus weer gratis geparkeerd op de grote parkeerplaats  bij het zwembad ! Let dus goed op de borden om te zien wanneer dit wordt ingevoerd.

Verkiezingscampagne 2018 van start

Geschreven door Jos Last op . Geplaatst in Overige

Op 21 maart aanstaande zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen; de kans om als inwoner van Gulpen-Wittem te kiezen voor een nieuwe raad. Ben je geïnteresseerd in de keuzes welke Balans wil maken, wil je meepraten over ons verkiezingsprogramma of wil je Balans op enige manier ondersteunen ? Kom dan aanstaande woensdag 10 januari  naar het Brouwlokaal aan de Rijksweg 19A in Gulpen. De bijeenkomst start om 19.30 uur en iedereen is van harte welkom !  

EEN BLIK OP DE TOEKOMST: GULPEN-WITTEM IN 2020

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Algemeen bestuur

Geachte voorzitter,

Vandaag starten we met de behandeling van de begroting 2016 en alvorens inhoudelijk te reageren willen wij graag iedereen bedanken die een bijdrage aan de totstandkoming heeft geleverd. Een bijzonder woord van dank aan de griffie voor de goede ondersteuning, waarbij we ook de meer dan verdienstelijke wijze waarop dhr. Arskamp zijn rol als plaatsvervangend griffier heeft ingevuld, niet onvermeld willen laten.

Kadernota

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Sociale voorzieningen & Maatschappelijke ontwikkelingen

Voorzitter,

Voor ons ligt de kadernota, de opmaat voor de in november vast te stellen begroting 2016. Wij willen graag de volgende zaken opmerken.

Gezien de teruglopende inkomsten van het Rijk en de middelen die nodig zijn voor het voeren van een verantwoord sociaal beleid, hetgeen voor ons betekent kwalitatieve goede zorg voor al onze burgers, sterke sociale netwerken om burgerkracht te stimuleren etc. maken wij ons grote zorgen over onze financiële positie. Middelen zijn schaars en dus moeten wij keuzes maken. Een goede balans zoeken en vinden tussen aan de weg timmeren om een aantrekkelijke gemeente te blijven om te wonen, werken en de vrije tijd door te brengen en zorgen voor een appeltje voor de dorst zodat we ook op het sociale domein onze taken op een verantwoorde wijze kunnen uitvoeren. Op basis hiervan kunnen wij geen steun geven aan uw voorstel om een bedrag van 21.500 euro uit de algemene reserve te onttrekken als voorbereidingskosten voor het project te stellen voor Maastricht-Aken van trambaan tot fietsband. Immers als je mee doet aan het onderzoek geef je impliciet groen licht voor realisatie, hetgeen dan van ons en bijdrage van maximaal 4 ton vraagt. Voorzitter wij dienen hiertoe een amendement in en stellen voor de genoemde 21.500 euro in te zetten voor initiatieven die vanuit onze burgers komen en die een bijdrage leveren aan het realiseren van onze doelen op het sociale domein.

Artikel 37 vragen met betrekking tot parkeersituatie Klapstraat Wijlre

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Algemeen bestuur

Geacht college, Reeds geruime tijd is bekend dat de parkeersituatie in de Klapstraat in Wijlre zorgwekkend is. Met name in de zomermaanden en overige perioden met mooi weer zorgen de vele bezoekers van Pauls ijsboerderij die op de openbare weg parkeren voor zeer gevaarlijke situaties. Om paal en perk te stellen aan deze situatie is het besluit genomen om een parkeerverbod in te stellen voor een gedeelte van de Klapstraat.