Amendement Balans inzake mantelzorgcompliment unaniem aangenomen

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Algemeen bestuur

Het amendement van Balans (zie bijlage) inzake het in stand houden van het mantelzorgcompliment voor het jaar 2015 is tijdens de behandeling van de begroting unaniem aangenomen.

Balans is uitermate tevreden dat hiermee de blijk van waardering voor al die mensen in onze gemeente die vaak 7 dagen per week, soms wel 24 uur per dag, vaak jarenlang met niet aflatende inzet zorg bieden, behouden blijft. In het komende jaar wordt gewerkt om te komen tot een brede (regionale) regeling inzake een blijk van waardering voor mantelzorgers vanaf het jaar 2016.

Download bijlage.

Trackback van jouw site.