Artikel 37 vragen met betrekking tot parkeersituatie Klapstraat Wijlre

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Algemeen bestuur

Geacht college, Reeds geruime tijd is bekend dat de parkeersituatie in de Klapstraat in Wijlre zorgwekkend is. Met name in de zomermaanden en overige perioden met mooi weer zorgen de vele bezoekers van Pauls ijsboerderij die op de openbare weg parkeren voor zeer gevaarlijke situaties. Om paal en perk te stellen aan deze situatie is het besluit genomen om een parkeerverbod in te stellen voor een gedeelte van de Klapstraat. Onder andere op zondag 10 mei 2015, heeft onze fractie echter geconstateerd dat dit parkeerverbod niet wordt nageleefd. In het deel van de Klapstraat waar dit verbod van kracht is, stonden diverse auto’s geparkeerd. Daarnaast stond in het overige deel van de straat een lange, aaneengesloten rij van geparkeerde auto’s. Komende vanuit Ubachsberg is het vrijwel onmogelijk om de kern Wijlre op een normale en veilige manier te bereiken. Voor autoverkeer, komende uit twee richtingen, is het wringen om deze straat door te komen. Dat de situatie voor voetgangers en fietsers nog gevaarlijker is, behoeft wat ons betreft geen verdere uitleg. Het is slechts een kwestie van tijd voordat er zich in deze straat een ernstig incident zal voordoen. We hebben hierover dan ook de volgende vragen: 1. Bent u op de hoogte van de onveilige situatie in de Klapstraat in Wijlre? 2. Waarom wordt het ingestelde parkeerverbod niet gehandhaafd en welke actie(s) gaat uit hierop uitzetten? 3. Bent u bereid om het bestaande parkeerverbod uit te breiden naar een groter deel van de Klapstraat 4. Wie kan gebeld geworden mocht zich een soortgelijke situatie voordoen zoals boven omschreven, zodat snel een einde gemaakt kan worden aan de verkeersgevaarlijke situatie? We zien uw antwoorden graag tegemoet. Namens de fractie Balans, Ingeborg Leurs, fractievoorzitter Wien Hendriks, raadslid

Trackback van jouw site.