Ondertekening oproep kinderpardon

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Algemeen bestuur

De burgemeester van de gemeente Gulpen-Wittem
Dhr. A.R.B. van den Tillaar
Postbus 56 6270 AB Gulpen

Gulpen, 11 mei 2014

Betreft: Ondertekening oproep kinderpardon

Geachte heer van den Tillaar,

Het kinderpardon is een regeling voor kinderen die langdurig in Nederland verblijven. Er is echter een groep kinderen die buiten de boot valt omdat zij niet onder Rijkstoezicht staan, maar daarentegen wel bekend zijn bij de gemeenten. Het gaat om kinderen die al vele jaren in Nederland wonen, hier naar school gaan, hier vriendjes en vriendinnetjes hebben, lid zijn van verenigingen, etc. Desondanks dreigen deze kinderen te worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Een onwenselijke situatie. Niet alleen volgens Balans, maar ook volgens Kinderombudsman Marc Dullaert (die het beleid zelfs ‘idioot’ noemde), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Landelijk Overleg Gemeentebesturen Opvang- en terugkeerbeleid (LOGO). De regels van het kinderpardon zijn oneerlijk en niet uit te leggen. Aanpassing van het bestaande beleid is dus noodzakelijk in het belang van kinderen die geworteld zijn in ons land.

In afstemming en met steun van het LOGO en de VNG is burgemeester Ostendorp (gemeente Bunnik) een actie gestart om de komende weken zoveel mogelijk handtekeningen van burgemeesters te verzamelen en gezamenlijk een oproep te doen aan staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie om opnieuw te kijken naar de afgewezen aanvragen voor het Kinderpardon. Deze oproep is reeds door 220(!) burgemeesters ondertekend, waaronder 18 burgemeesters uit de provincie Limburg. Balans vraagt u een signaal af te geven voor een humane en eerlijke uitvoering van het kinderpardon en eerder genoemde oproep te ondertekenen.

Met vriendelijke groet,

Ingeborg Leurs
Fractievoorzitter Balans

Trackback van jouw site.