Auteur Archief

Toespraak Jack Duckers – Afscheid Marion Leurs

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Overige

Beste Marion,

Nou, hier staan we dan. Wat kun je zeggen als je afscheid van iemand moet nemen die zo een grote invloed heeft gehad op je politieke leven.

Na de samenvoeging van de gemeente Wittem en de gemeente Gulpen hebben wij je leren kennen door je werk als commissielid. Wat een ervaring als je aan de verkeerde kant van de tafel zat en je gefileerd werd door een barrage van feiten en passie. Een ervaring die menigeen niet is vergeten. Samen met Marion Mordang gaf je kleur aan de politiek hier in Gulpen Wittem. Een frisse wind die broodnodig was in onze gemeente. Je bent zelfs wethouder in onze mooie gemeente geweest, een periode die gekenmerkt werd door bestuur, gebaseerd op dossierkennis, passie en de gedrevenheid om mensen te helpen.

Oproep

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Overige

Bent u geïnteresseerd in de politiek? Laat het ons dan weten! Onze fractie vergadert meerdere malen per maand in de fractiekamer op het gemeentehuis. U bent van harte welkom om dan eens bij ons binnen te komen lopen. Wanneer u het contactformulier op de website invult, zullen wij u zo spoedig mogelijk de eerstvolgende vergaderdata doorgeven.

In verband met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 zijn wij tevens op zoek naar kandidaten voor de kieslijst, fractiemedewerkers, mensen voor het campagneteam, etc. U bent van harte welkom om onze partij te komen versterken!

Nellie Paulssen

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Overige

Onze Nellie heeft afgelopen donderdag (25-04-2013) een lintje gekregen.

Nellie Paulssen

VAN HARTE GEFELICITEERD NELLIE MET JE KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING!

In memoriam: Peter van Breemen

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Overige

Op 27 oktober is Peter van Breemen op 53-jarige leeftijd overleden. Peter was van 2006 tot en met 2010 raadslid namens onze fractie. Met de dood van Peter verliezen wij niet alleen een betrokken en gewaardeerd lid, maar bovenal een prachtig mens. Wij wensen zijn vrouw Ivonne, kinderen Peter, Ruud en Renée en naaste familie heel veel kracht toe in deze zware tijd. Wij willen Peter graag herdenken met het gedicht ‘De Steen’ van Bram Vermeulen.

Algemene beschouwingen Balans bij begroting 2013.

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Algemeen bestuur

Geachte voorzitter,

Allereerst onze dank aan iedereen die zijn bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van de voor ons liggende begroting. Gezien de beschikbare tijd zullen wij een aantal zaken kort en kernachtig de revue laten passeren, te starten met de aanbieding van de begroting.

Artikel 37 vragen over voortgang pilot zelfsturing (en antwoorden)

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Sociale voorzieningen & Maatschappelijke ontwikkelingen

Gulpen, 24 mei 2012

Geacht college,

Vorig jaar is met veel enthousiasme de notitie zelfsturing door de raad aangenomen.
In de oorspronkelijke opzet was alleen geld voorzien voor de ambtelijke ondersteuning van de pilot. De fractie Balans heeft toen het initiatief genomen om ook geld beschikbaar te stellen voor goede ideeën uit de betrokken kernen, als deze bijdragen aan de versterking van de sociale samenhang en/of aan duurzaamheid. Dit vanuit de overtuiging dat je mensen stimuleert om mee te doen en ook mee te blijven denken als ze zien dat het ook tot resultaat leidt.
In de aan de raad aangeboden opzet zat ook een planning. We hebben geen bericht ontvangen dat de planning is bijgesteld en dat betekent dat we al een eind op weg zijn. Wij zijn heel benieuwd naar de stand van zaken en hebben daarom de volgende vragen.

Artikel 37 vragen over ontheffing commerciële activiteiten sportaccommodatie Nijswiller

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Sociale voorzieningen & Maatschappelijke ontwikkelingen

Gulpen, 21 mei 2012

Geacht college,

De harmonie van Nijswiller viert dit jaar haar 125-jarig jubileum en wil dit met een aantal activiteiten glans geven. Een van die activiteiten is een (feest)vergadering op zondag 24 juni a.s. met een reünie voor leden en oud-leden en aansluitend een barbecue. Hiervoor is gezocht naar een geschikte locatie waar alle noodzakelijke faciliteiten aanwezig zijn. Het oog is daarbij gevallen op de locatie van de SV Nijswiller. Sportverenigingen mogen echter geen commerciële activiteiten ontplooien en dus is navraag gedaan bij de gemeente of het mogelijk is incidenteel hiervoor ontheffing te verkrijgen. Dit blijkt niet te kunnen.

Artikel 37 vragen over deelname VNG congres (en antwoorden)

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Overige

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is jarig en dit wordt gevierd met een jubileumfeest. Ieder jaar organiseert de VNG een congres met aansluitend een feest voor alle gemeente besturen in Nederland. Dit jaar kost dit congres en feest 3 miljoen euro !! Dit in een tijd van bezuinigingen. Ongelooflijk en ongehoord. De colleges van Valkenburg aan de Geul en Eijsden-Margraten hebben al laten weten thuis te blijven. Ze vinden dat ze het goede voorbeeld moeten geven en dat dit echt niet kan in deze barre tijden.