EEN BLIK OP DE TOEKOMST: GULPEN-WITTEM IN 2020

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Algemeen bestuur

Geachte voorzitter, Vandaag starten we met de behandeling van de begroting 2016 en alvorens inhoudelijk te reageren willen wij graag iedereen bedanken die een bijdrage aan de totstandkoming heeft geleverd. Een bijzonder woord van dank aan de griffie voor de goede ondersteuning, waarbij we ook de meer dan verdienstelijke wijze waarop dhr. Arskamp zijn rol als plaatsvervangend griffier heeft ingevuld, niet onvermeld willen laten.

Artikel 37 vragen met betrekking tot parkeersituatie Klapstraat Wijlre

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Algemeen bestuur

Geacht college, Reeds geruime tijd is bekend dat de parkeersituatie in de Klapstraat in Wijlre zorgwekkend is. Met name in de zomermaanden en overige perioden met mooi weer zorgen de vele bezoekers van Pauls ijsboerderij die op de openbare weg parkeren voor zeer gevaarlijke situaties. Om paal en perk te stellen aan deze situatie is het besluit genomen om een parkeerverbod in te stellen voor een gedeelte van de Klapstraat.

Motie vuurwerkoverlast unaniem aangenomen

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Algemeen bestuur

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 26 juni jl. heeft Balans een motie ingediend om een onderzoek in te stellen naar mogelijke spelregels m.b.t vuurwerk in onze gemeente. De motie is unaniem aangenomen. Aan het eind van het jaar zullen de resultaten van het onderzoek bekend zijn en zal indien nodig de APV worden aangepast.

Ondertekening oproep kinderpardon

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Algemeen bestuur

De burgemeester van de gemeente Gulpen-Wittem
Dhr. A.R.B. van den Tillaar
Postbus 56 6270 AB Gulpen

Gulpen, 11 mei 2014

Betreft: Ondertekening oproep kinderpardon

Geachte heer van den Tillaar,

Het kinderpardon is een regeling voor kinderen die langdurig in Nederland verblijven. Er is echter een groep kinderen die buiten de boot valt omdat zij niet onder Rijkstoezicht staan, maar daarentegen wel bekend zijn bij de gemeenten.

Afscheid raadslid Jack Duckers

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Algemeen bestuur

jack-duckers-afscheid

Op donderdag 27 maart heeft Jack Duckers na 12 jaar afscheid genomen als raadslid van de gemeente Gulpen-Wittem. Het werd een afscheid met een koninklijk tintje.

Jack was vanaf het allereerste moment bij Balans betrokken en we zijn hem veel dankbaarheid verschuldigd voor zijn inzet en loyaliteit.

Sociaal, lokaal betrokken en vernieuwend: Balans!

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Algemeen bestuur

Morgen mag u naar de stembus om uw nieuwe gemeenteraad te kiezen. U kiest dan de mensen die onze mooie gemeente in de komende jaren mogen besturen.
Vindt u ook dat het tijd voor een frisse wind in de Gulpen-Wittemse politiek? Balans praat niet alleen over vernieuwing, maar brengt dit ook in de praktijk met haar kieslijst. Vernieuwing die hard nodig is in de politiek!

Wij hebben Gulpen-Wittem een sociaal gezicht middels goede initiatieven op gebieden als de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, het onderwijs en armoedebestrijding. Voor Balans geldt dat iedereen moet kunnen meedoen: leeftijd, inkomen of handicap mogen geen reden zijn om langs de zijlijn te moeten staan. Wij kiezen voor investeren in mensen en het leveren van maatwerk.
Bovendien zijn wij een lokale partij die dicht bij de burgers staat. Betrokken en met hart voor de omgeving en haar inwoners.

Kies voor sociaal, lokaal betrokken en vernieuwend
Kies op 19 maart lijst 3 Balans!

Art. 37 vragen inzake situatie golfbaan

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Algemeen bestuur

Gulpen, 17 maart 2014

Betreft: art. 37 vragen inzake situatie golfbaan

Geacht college,

Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State d.d. 20 maart 2013 waarin de Stichting Dassenwerkgroep Limburg (SDL) in het gelijk is gesteld heeft u ons laten weten dat er een zogenaamd Ronde Tafel Gesprek wordt gevoerd om tot een bemiddelingspoging te komen. Op 15 december j.l. heeft de SDL mede namens dhr. Velraeds, de Verontruste Bewoners rond de golfbaan en de Stichting Natuur en Landschap Zuid-Limburg laten weten niet langer aan dit overleg deel te nemen. Het Ronde Tafel Gesprek wordt nu voortgezet met als gesprekspartners de gemeente Gulpen-Wittem, de provincie Limburg en Staatsbosbeheer. Doel hiervan is “de onderlinge juridische grenzen op elkaar af te stemmen”.