Artikel 37 vragen: aansprakelijkheidstelling gemeenten inzake faillissement Licom

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Algemeen bestuur, Sociale voorzieningen & Maatschappelijke ontwikkelingen

Gulpen, 12 maart 2014

Geacht college,

Gisteren bereikte ons via diverse media het bericht dat elf gemeenten (waaronder Gulpen-Wittem) aansprakelijk worden gesteld voor het tekort dat is ontstaan door het faillissement van Licom in 2012. In de loop van de avond hebben wij van u een raadsinformatiebrief ontvangen. Naar aanleiding hiervan heeft onze fractie de volgende vragen:

Raadsvergadering 26 februari

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Algemeen bestuur

Tijdens de laatste vergadering van deze raadsperiode was er een volle agenda. Onder andere de kaders m.b.t. het zeer belangrijke dossier van de decentralisaties moesten worden vastgesteld. Een overzicht van de inbreng van Balans:

Balans is klaar voor de toekomst!

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Algemeen bestuur

Op 9 januari jl. heeft onze ledenvergadering unaniem de kieslijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 19 maart.

Gekozen als lijsttrekker en dus nummer 1 op de kieslijst is Wien Hendriks. Wien Hendriks is 48 jaar oud en woonachtig in Nijswiller. Hij is reeds geruime tijd actief binnen de fractie van Balans. In het dagelijks leven is Hendriks werkzaam als administratief medewerker bij Bergmans & Wijnen elektrotechniek. Als bestuurslid van de voetbalclub en als penningmeester en lid van de raad van elf van de carnavalsvereniging mag Hendriks met recht een echt verenigingsmens genoemd worden.

Concept-verkiezingsprogamma: Kiezen voor de toekomst!

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Algemeen bestuur

Balans is trots om u ons concept-verkiezingsprogramma te presenteren. Onze visie op een mooie toekomst voor Gulpen-Wittem. Voor de definitieve vaststelling van ons programma in januari 2014, willen wij inwoners en ondernemers graag de kans geven om opmerkingen te maken en eventuele nieuwe ideeën te uiten. Reacties zijn van harte welkom via info@balansgulpenwittem.nl

Einde samenwerking Balans en PvdA

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Algemeen bestuur

Zoals u weet hebben de partijen Balans en PvdA in de Gulpen-Wittemse gemeenteraad enige tijd geleden besloten om een samenwerking met elkaar aan te gaan. Geruime tijd is deze samenwerking op een goede en prettige manier verlopen. De laatste maanden is de situatie echter dusdanig gewijzigd dat een constructieve samenwerking tussen beide partijen niet langer mogelijk is.

Algemene beschouwingen Balans

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Algemeen bestuur

Op 31 oktober en 7 november heeft de gemeenteraad vergadert m.b.t. het vaststellen van de begroting 2014. De algemene beschouwingen van Balans kunt u hier bekijken. Balans heeft een aantal moties en amendementen ingediend. Naar aanleiding hiervan heeft het college een tweetal toezeggingen gedaan.