Algemene beschouwingen Balans bij begroting 2013.

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Algemeen bestuur

Geachte voorzitter,

Allereerst onze dank aan iedereen die zijn bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van de voor ons liggende begroting. Gezien de beschikbare tijd zullen wij een aantal zaken kort en kernachtig de revue laten passeren, te starten met de aanbieding van de begroting.

Initiatiefvoorstel jongerenraad

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Algemeen bestuur

Niet over jongeren praten maar met hen samen. Ze weten zelf het beste wat bij leeftijdsgenoten leeft, wat aanspreekt, waar behoefte aan is. Jongeren nu betrekken bij belangrijke besluiten, ze laten ruiken aan de politiek, ze echt mee laten praten zorgt ervoor dat ze meer mee gaan doen. Hartstikke nodig, want de vergrijzing slaat toe. Balans, Groen Links, PvdA en de fractie Brants willen jongeren nu echt een kans gaan bieden. Om dit te bereiken dienen ze in de raad van december een voorstel in om te komen tot een jongerenraad. Het geld dat nodig is om de jongeren raad op te richten vragen we bij de begroting.

Sprak wethouder Franssen de waarheid?

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Algemeen bestuur

Aanleiding
Tijdens de raad van 24 februari verklaarde wethouder Franssen desgevraagd dat de uitkomst van de aanbesteding met betrekking tot onderhoud Mosaqua pas op donderdag middag bij hem bekend was. Ook werd duidelijk dat de ambtelijke organisatie woensdag ochtend over deze informatie beschikte. Hiermee is het beeld opgeroepen dat er onnodige en kostbare tijd verloren is gegaan doordat het college c.q. de portefeuillehouder zo laat kennis kon nemen van bedoelde overschrijding.

Informeren van de raad?..

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Algemeen bestuur

De laatste weken is diverse keren commotie ontstaan vanwege het feit dat de raad onvolledig en/of niet tijdig en/of niet actief geïnformeerd wordt. Voorbeeld hiervan is o.a. het dossier Center Parcs waarbij wethouder Bormans er volgens eigen zeggen niet aan dacht, om de raad bij voorbeeld via tussenkomst van het seniorenconvent vertrouwelijk te informeren. Tijdens de laatste raadsvergadering werd een gedeelte van de raad zeer onaangenaam verrast. Het door het college gevraagde krediet voor onderhoud aan Mosaqua bleek na aanbesteding ontoereikend. Deze informatie werd door de verantwoordelijke portefeuillehouder voorafgaand aan de betreffende raadsvergadering slechts aan een gedeelte van de raad verstrekt. Een bijna net zo groot gedeelte kreeg deze informatie echter niet. De portefeuillehouder in kwestie, wethouder Franssen, koos ervoor om alleen de coalitiepartijen van deze informatie te voorzien. De portefeuillehouder verklaarde desgevraagd dat hij pas sinds donderdagmiddag 24 februari wist van de uitkomsten van de aanbesteding. Ambtelijk was deze informatie woensdag 23 februari om 11 uur al bekend, zo bleek uit de beantwoording van een vraag hierover.

College moet zorgen dat de raad zijn werk goed kan doen!

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Algemeen bestuur

De laatste weken staat het gemeentebestuur van Gulpen-Wittem weer volop in de belangstelling. Helaas niet op een positieve manier. Het college stuntelt in het Mosaqua dossier en gaat heel eigenzinnig zijn eigen gang. De raad onder aanvoering van de oppositie fluit het college terug. Dan als donderslag bij heldere hemel het kranten bericht dat er gesprekken worden gevoerd met Center Parcs over de bouw van vakantie woningen op de Gulpenerberg. Nog kort te voren in alle toonaarden door het college ontkent.