Waar blijven de college-antwoorden?

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Algemeen bestuur

7-2-2010 Balans stuurde de afgelopen maanden 6 x artikel 37 vragen aan het college van Gulpen-Wittem. Waarvan 3 brieven, waarbij snelheid geboden is, omdat het om de meest kwetsbare groepen in onze gemeente gaat. De eerste vragen dateren van 22 november 2009. Tot op heden hebben wij nog geen antwoorden ontvangen, alleen tussenberichten, met daarin dat de beantwoording langer dan 30 dagen zal gaan duren. Omdat ons geduld op begint te raken schreven we opnieuw een brief.

Klantvriendelijkheid

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Algemeen bestuur

Balans ontvangt af en toe klachten en verzoeken van burgers. De directeur publieksdiensten verzocht ons enige maanden geleden om klachten en verzoeken van burgers via de website van de gemeente door te geven. Op 9 september j.l. ondernamen wij een poging, nadat een verzoeker ons had laten weten dat zijn pogingen geen zoden aan de dijk hadden gezet. Netjes vulden we het formulier op de website in. We kregen een automatische melding dat het verzoek/de klacht in behandeling was genomen. Daarna werd het stil.

Bestuurskrachtmonitor 2009: Gulpen-Wittem sterk vooruit gegaan

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Algemeen bestuur

200afsluiting.jpgGulpen-Wittem – 25 augustus 2009 – De gemeente Gulpen-Wittem is door de Visitatiecommissie op haar bestuurskracht onderzocht. In de daaruit voortgevloeide Bestuurskrachtmonitor staat dat Gulpen-Wittem een grote vooruitgang heeft geboekt ten opzichte van de vorige bestuurskrachtmonitor. Burgemeester Van den Tillaar: “Een goed bericht, zeker als je weet dat het  normenkader danig is verzwaard en de complexiteit van de vraagstukken en het takenpakket  zijn toegenomen!”

Historische stap

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Algemeen bestuur

Samenwerking Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg. “We zijn alle drie verschillend en dat is juist wat ons zo sterk maakt!: aldus Maja Matosevic.

Meer ambtenaren, meer kosten

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Algemeen bestuur

De raad heeft een tijdje geleden besloten om tijdelijk extra medewerkers op gebied van ruimtelijke ordening aan te stellen. Daarbij heeft de raad afgesproken dat eind 2010 bekeken moet worden of de uitbreiding op dat moment nog nodig is. Ondanks deze afspraak stelt het college reeds nu voor om structureel vanaf 2011 de capaciteit te verhogen.

Toekomst Visie: ‘duurzaam versterken en ontwikkelen’

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Algemeen bestuur

Na een intensief traject met allerlei deelnemers is op 18 februari 2009 de toekomst visie van Gulpen-Wittem vast gesteld. Balans is zeer tevreden met de duurzame factor die deze visie uitdraagt. Duurzaamheid die zowel op behoud van ons natuur- en cultuurlandschap gericht is alsook de leefbaarheid in het buitengebied en de kernen. Bij leefbaarheid hoort aanpassen, ondernemen en veranderen en wel op een duurzame wijze. Er dient een evenwichtige balans in beleid en uitvoering te zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat dit met deze toekomst visie te bereiken is.

Regionale samenwerking

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Algemeen bestuur

Raadsvergadering  9 oktober 2008 , Regionale samenwerking is een must, geloof in een samenwerking is eveneens van groot belang. Gulpen-Wittem had dit geloof ook in de deelname aan het kerngebied Zuid-Limburg. Achteraf gezien heeft deze samenwerking niet de bedoelde uitwerking gehad. Toch is Balans ervan overtuigd dat de nieuwe opzet van het kerngebied als overlegtafel een goede zaak is.