Gemeenteraad wil onderzoek naar kunstgrasveld in Mechelen

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Cultuur & Recreatie

De voetbalwereld staat in deze tijd op wankele poten, ook in de gemeente Gulpen-Wittem. Waar op sommige plaatsen het aantal clubleden daalt, groeit het op andere plekken enorm. Dat heeft ook te maken met het sluiten van sportcomplexen en het fuseren van voetbalclubs in de regio. Een voorbeeld van een club met een groeiend ledenaantal is RKMVC uit Mechelen.

Moet zwembad Mosaqua DICHT? Breng uw stem uit!

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Cultuur & Recreatie

Mosaqua Gulpen

 

In november 2010 moet de gemeenteraad een beslissing nemen over zwembad Mosaqua. Een ingrijpende beslissing die invloed heeft op u als burger, als recreant of als doelgroepzwemmer. Maar ook een beslissing die de omliggende ondernemers treft, de toerist en de vele dagjes-bezoekers.

Overeenstemming FC Gulpen

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Cultuur & Recreatie

Gulpen-Wittem, 10 februari 2010 – Voetbalvereniging FC Gulpen en de gemeente Gulpen-Wittem hebben concrete afspraken gemaakt over de toekomst van het sportcomplex. Samen hebben zij keuzes gemaakt over de in te zetten acties, de tijdsplanning en de beschikbare financiële middelen. Beide partijen hebben hun vertrouwen in deze aanpak uitgesproken.

Kamperen Elkenrade (2)

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Cultuur & Recreatie

In december 2010 stelde Balans vragen aan het college van B&W t.a.v. het actuele beleid inzake kamperen bij de boer, naar aan leiding van een brief van een omwonende betreffende een aanvraag voor kamperen bij de boer in Elkenrade.

Inzet Fonds Recreatie en Toerisme (2)

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Cultuur & Recreatie

 

Op 24 november j.l. stelde Balans vragen over de inzet van gelden uit het stimuleringsregeling toerisme waarmee, in samenspraak met denktank toerisme, o.a. een natuurspeelplek gerealiseerd gaat worden. Een initiatief dat Balans toejuicht!

 

Inzet Fonds Recreatie en Toerisme

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Cultuur & Recreatie

natuurspplUit de notulen van de college vergadering blijkt dat de gelden uit de stimuleringsregeling ingezet gaan worden.

Balans is blij dat door de denktank toerisme gekozen is voor de gedichtenroute langs Gulp en Geul, een natuurspeelplaats en houten bewegwijzering bordjes. Allen zaken die naadloos aansluiten bij onze toeristische startnotitie en onze strategische visie.