Tijdelijke huisvesting Bernardusschool

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Onderwijs

Coalitie (CDA, Franssen, Brants) besluit als kip zonder kop, dat de tijdelijke vestiging van de Bernardusschool in Gulpen móet zijn, ongeacht de kosten, ongeacht wat de ouders (ouderverenging), het schoolbestuur wil, ongeacht alles… het enige dat telt is dat de coalitie zijn zin krijgt en kan gaan roepen dat Leurs de schuldige is. Het gaat allang niet meer om de inhoud. Heel jammer, heel erg, want de burger betaalt wederom het gelag.

Zorgen om Sophianum

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Onderwijs

 

In de Raad van oktober 2009 is het besluit genomen om te komen tot een unielocatie voor het Sophianum.
Ingeborg Leurs: “Onderwijs is één van de speerpunten van Balans. In het door de Raad genomen besluit m.b.t. het Sophianum zijn een aantal vervolg acties opgenomen die per 1 februari verwerkt zouden zijn in een plan van aanpak (pva). We hebben niets meer vernomen. Hoe zit het er mee?”

Antwoorden: Synergievoordeel scholen, klimaat, werk en geld

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Onderwijs

Balans stuurde op 7 juli 2009 een brief aan het college waarin het college geattendeerd wordt op een subsidieregeling van het Rijk voor scholen. Dit met het oog op ventilatie- en energiebesparende aanpassingen aan schoolgebouwen. Het college laat per brief weten dat men subsidie gaat aanvragen!

VMBO Nijswiller

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Onderwijs

Behandeling ‘raadsvoorstel VMBO Nijswiller’ oktober 2009 Jack Duckers: “Wij allen weten dat wij binnen afzienbare tijd worden geconfronteerd met een afname van de bevolking en logischerwijze met de afname van leerlingenaantallen. Hiervan wordt ook de school in Nijswiller het slachtoffer van.

Balans feliciteert de basisschool Wijlre!!

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Onderwijs

Balans is blij met het feit dat het college geld in de begroting opgenomen heeft, om de school in Wijlre te gaan vernieuwen. Het college maakte duidelijke keuzes in opdracht van de raad. Er is € 1.500.000 gereserveerd!

Synergievoordeel scholen, klimaat, werk en geld

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Onderwijs

Balans stuurde op 7 juli 2009 een brief aan het college waarin het college geattendeerd wordt op een subsidieregeling van het Rijk voor scholen. Dit met het oog op ventilatie- en energiebesparende aanpassingen aan schoolgebouwen. Balans hoopt dat het college bereidt is om samen met de scholen te bekijken in hoeverre de scholen uit Gulpen-Wittem gebruik kunnen maken van de geboden mogelijkheden. Misschien dat  reeds gereserveerde gelden ingezet kunnen worden als cofinanciering, zonder dat daarbij de in eerste instantie beoogde doelen los gelaten moeten worden. Op deze manier kunnen we geld met geld maken, werk creëren in deze economische moeilijke tijden, de leefomgeving en het klimaat verbeteren en de structurele kosten verlagen. Kortom dit biedt heel veel voordelen!

School Wijlre

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Onderwijs

Het college gaf in de kadernota aan dat zij een nieuwe of verbouwde basisschool in Wijlre pas in 2014 mogelijk achten. Marion Mordang: “Goed onderwijs in een geschikt gebouw is voor Balans heel belangrijk. In tegenstelling tot de keuze van het college, spreekt Balans uit dat dit prioriteit verdient te krijgen.”

Ontwikkelingen RCJEZW Gulpen

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Onderwijs

Wat Is het RCJEZW?? Het regionaal centrum jeugd educatie zorg en welzijn. En wat is dat?

Dat is een centrum waarbij alles om het kind en het gezin draait. De Bernardusschool en de Triangel worden in dit centrum gerealiseerd. Ook het centrum voor jeugd en gezin, traject, de GGD, het Groene kruis e.a. partners zullen hier onderdak krijgen. Een geweldig project dat Gulpen groot zal maken!

Strategisch huisvestingsplan onderwijs

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Onderwijs

Peter van Breemen tijdens de raadvergadering van 9 oktober 2008: “Voorzitter, wij zijn blij dat uit het voorliggende stuk blijkt dat schoolbestuur en gemeente zich samen verantwoordelijk voelen voor het wel en wee van onze scholen. Natuurlijk beide vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid, wij vinden dit winst. Wij hopen en verwachten dat de ingeslagen weg ook toekomstig wordt voortgezet.”