Raad Gulpen-Wittem stelt begroting 2012 vast

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Overige

Gulpen-Wittem, 11 november 2011 – De gemeenteraad heeft donderdagavond 10 november de begroting voor 2012 vastgesteld. Voor de jaren 2012 – 2015 heeft de gemeente een sluitende begroting. Voor 2012 laat de begroting een positief saldo zien van 100.000 euro en 270.000 euro voor 2015.

Amendementen en moties Balans

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Overige

Balans heeft de laatste tijd verschillende amendementen en moties ingediend.

Onderwerpen amendementen: autoloze zondag, digitale burenhulp, afschaffing betaald parkeren, schrappen maaltijdvoorziening voor ouderen, korting subsidiëring verenigingen per 1 januari 2013, en Sophianum.

Onderwerpen moties: zelfsturing, verbod quads in buitengebied en “raad in actie”.

Ook in moeilijke tijden zoeken naar een goede balans

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Overige

Algemene beschouwingen 2010

Voorzitter,

Allereerst willen wij onze dank uitspreken aan iedereen die zijn/haar bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van deze begroting. Een bijzonder woord van dank aan de griffie voor de prima ondersteuning.

Voorzitter, de titel van de voor ons liggende begroting is meerjarig zoeken naar evenwicht. Een ander woord voor evenwicht is, ja juist balans. Voorzitter we begrijpen dat het college de begroting niet de titel meerjarig zoeken naar balans heeft willen meegeven, maar stel dat … Zou u ons de vraag voorgelegd hebben om onze naam aan deze begroting te verbinden dan hadden wij hierin niet toegestemd.
Waarom niet zult u zich afvragen, althans dat hopen wij.

Art. 37 vragen gezamenlijk complex tennisverenigingen. Wethouder Bormans wekt onrust met uitspraken over onafhankelijk onderzoek.

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Overige

Op woensdag 5 mei 2010 heeft Balans kennisgenomen van het artikel in de Trompetter over de start van een onafhankelijk onderzoek naar de mogelijkheden tot clustering van de tennisaccommodaties. Een, in onze ogen, verontrustend bericht dat vragen oproept, daar wethouder Bormans met de uitspraken in dit artikel een voorschot lijkt te nemen op het nog uit te voeren onderzoek.

Coalitieonderhandelingen onnodige rituele dans!

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Overige

De kogel is door de kerk: Franssen en CDA gaan de coalitie vormen. De uitkomst is voor vriend en vijand geen verassing! De coalitie was immers al beklonken, voordat de onderhandelingen begonnen waren. Want, waarom kiezen voor oriënterende gesprekken, wanneer je de keiharde voorwaarde formuleert van slechts twee wethouders?  
Waarom iedereen uitnodigen als je partijen uitsluit op basis van persoonlijke overwegingen?