Balans en GROEN! willen inwoners laten beslissen over kappen bomen

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Ruimtelijke ordening & Volkshuisvestiging

De Fractie Balans en de Fractie GROEN! stellen voor de inwoners van de betrokken Heuvelland-gemeenten mee te laten beslissen welke bomen wel en welke bomen niet gekapt mogen worden. Met het voorstel willen GROEN! en Balans het College van B&W van de Gemeente Gulpen-Wittem bewegen te gaan proberen de kap voorlopig op te schorten. De beide fracties verzoeken B&W om samen met de colleges van de andere Heuveland- gemeenten met de betrokken instanties te gaan overleggen. Onlangs werd duidelijk dat het Waterschap Roer & Overmaas in het Heuvelland massaal bomen (690 populieren en 165 naaldbomen) wil gaan kappen in het kader van de Herinrichting Mergelland-Oost. Vooral vele populieren zouden het moeten ontgelden.

Woonplan

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Ruimtelijke ordening & Volkshuisvestiging

Jack Duckers, november 2009. “Voor ons ligt het Woonplan 2010 – 2020 voor de gemeente Gulpen Wittem. De fractie heeft kennis genomen van het verslag van de RTG en heeft dit plan uitvoerig binnen de fractie besproken.”

Sloop oud dr. Ackenshuis

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Ruimtelijke ordening & Volkshuisvestiging

De gemeenteraad van Gulpen-Wittem heeft unaniem besloten een brief aan de stichting Sevagram te sturen in navolging van de brief van het college van B&W, waarin het college te kennen geeft dat Sevagram  ernstig in gebreke is door het oude dr. Ackenshuis niet zoals afgesproken te slopen. De buurt rondom het oude bejaardenhuis heeft hier erg onder te lijden. Dit kan zo niet langer!

Bestemmingsplan buitengebied Gulpen-wittem

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Ruimtelijke ordening & Volkshuisvestiging

Het bestemmingsplan buitengebied. Een intensief, lang proces dat omvangrijke documenten heeft opgeleverd. En zo dadelijk in praktijk, heel veel duurzame mogelijkheden biedt!
Een plan dat volgens Balans op hoofdlijnen op een breed draagvlak kan rekenen en tevens past binnen de toekomst visie van Gulpen-Wittem. ‘Duurzaam versterken en ontwikkelen’, de titel van de toekomst visie past in de ogen van Balans ook bij het bestemmingsplan buitengebied!