Eindelijk veilig naar school: vrij liggende fietspaden

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Verkeer & Vervoer

Al sinds de oprichting van Balans in 2006 pleiten we voor vrijliggende fietspaden vooral op routes die veel schoolgaande kinderen dagelijks afleggen. De veiligheid van onze kinderen mag wat kosten vindt Balans. Steeds weer heeft Balans dit thema aan de orde gesteld tijdens de vergaderingen van de Raad. Het college heeft in de begroting 2012 nu geld opgenomen om in ieder geval een start te maken. We nemen aan dat een meerderheid van de raad dit voorstel gaat steunen waarmee voor ons een lang gekoesterde wens in vervulling gaat.

Verkeerveiligheidsproject Heuvelland artikel 37 vragen

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Verkeer & Vervoer

De gemeente Gulpen-Wittem is deelnemer van het Verkeerveiligheidsproject Heuvelland. Naar aanleiding van de jaarlijks terugkerende klachten over motorrijders in het Heuvelland is er in de zomer van 2010 een meldpunt ingericht door het Verkeerveiligheidsproject Heuvelland waar klachten en opmerkingen konden worden gemeld.

Een lid van Balans was einde 2009 benieuwd wat het resultaat van de enquete zou zijn en of er oplossingen waren bedacht.

Helaas… op het verzoek om informatie per mail in december 2009 en einde februari 2010 kwam nooit antwoord.

Gescheiden fietspaden veiliger

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Verkeer & Vervoer

Balans is, zoals bekend, voor gescheiden fietspaden. Ook als het gaat om één fietspad in twee richtingen. Balans legde de situatie onlangs voor aan het ROVL (Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg).  Wat is veiliger? Fietsstroken/fietssuggestiestroken of een twee- richtingen gescheiden fietspad met oversteekplaatsen? Balans had en heeft het bij het rechte eind. Een gescheiden (twee-richtingen) fietspad langs de weg Wittem – Epen is ten alle tijden het veiligst!

Vrijliggende fietspaden 16-12-09

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Verkeer & Vervoer

fietspad2“Voorzitter, als de nieuwe coalitie door ons verhaal niet tot bezinning is gekomen, vragen wij ons af, of je hier kunt spreken van ongeloofwaardig, onzorgvuldig en onverantwoordelijk bestuur? Als de coalitie niet vóór dit stuk is, zijn ze ook tegen het, door hún eerdere, vastgestelde GVVP. De nieuwe coalitie doet dan maar wat… als er een motie van afkeuring voor een coalitie zouden bestaan, zouden wij die nu indienen… of is er toch nog hoop…???”:Marion Mordang, 16-12-09 raadsbehandeling voorstel aanleg gescheiden fietspad Wittem- Partij en Partij-Mechelen.

Antwoorden filevorming Nijswillerberg

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Verkeer & Vervoer

Balans ontvangt geregeld berichten van overlast i.v.m. filevorming in de ochtendspits op de Nijswillerberg. Balans stelde vragen aan het college van B&W.Het college laat weten nog geen klachten te hebben ontvangen. Mocht u klachten hebben laat het ons dan weten!

Antwoorden verkeersveiligheid busstation/Rijksweg

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Verkeer & Vervoer

De raad wil naast de directe herinrichting van het busstation, de verkeersveiligheid rondom het busstation sterk verhogen, vooral de fietsoversteek vanaf de Rijksweg richting busstation heeft daarbij onze volle aandacht. Deze fietsoversteek geniet al jaren de hoogste prioriteit van de raad t.b.v. o.a. de schoolgaande jeugd in Gulpen-Wittem. De vragen van Balans werden naar tevredenheid beantwoord.

Balans kiest voor veiligheid Sophianumjeugd

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Verkeer & Vervoer

Duurzame fietsveiligheid en geen schijnveiligheid
Op 5 november dient Balans een amendement in om voor de tweede keer  € 250.000 aan het investeringsfonds aanleg gescheiden fietspaden toe te voegen. Balans is zich ervan bewust dat de aanleg van een gescheiden fietspad duur is. Maar Balans doet geen concessies als het om de veiligheid van onze schoolgaande jeugd gaat!

Vragen verkeersveiligheid busstation/Rijksweg

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Verkeer & Vervoer

De raad wil naast de directe herinrichting van het busstation, de verkeersveiligheid rondom het busstation sterk verhogen, vooral de fietsoversteek vanaf de Rijksweg richting busstation heeft daarbij onze volle aandacht. Deze fietsoversteek geniet al jaren de hoogste prioriteit van de raad t.b.v. o.a. de schoolgaande jeugd in Gulpen-Wittem.

Gescheiden fietspaden

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Verkeer & Vervoer

02-07-2009 Bij de begrotingsvergadering in november 2008 werd een amendement van Balans aangenomen met de opdracht aan het college om uiterlijk juli 2009 de uitslag van een onderzoek over de mogelijke aanleg van gescheiden fietspaden aan te leveren.