Kadernota

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Sociale voorzieningen & Maatschappelijke ontwikkelingen

Voorzitter, Voor ons ligt de kadernota, de opmaat voor de in november vast te stellen begroting 2016. Wij willen graag de volgende zaken opmerken. Gezien de teruglopende inkomsten van het Rijk en de middelen die nodig zijn voor het voeren van een verantwoord sociaal beleid, hetgeen voor ons betekent kwalitatieve goede zorg voor al onze burgers, sterke sociale netwerken om burgerkracht te stimuleren etc. maken wij ons grote zorgen over onze financiële positie. Middelen zijn schaars en dus moeten wij keuzes maken. Een goede balans zoeken en vinden tussen aan de weg timmeren om een aantrekkelijke gemeente te blijven om te wonen, werken en de vrije tijd door te brengen en zorgen voor een appeltje voor de dorst zodat we ook op het sociale domein onze taken op een verantwoorde wijze kunnen uitvoeren. Op basis hiervan kunnen wij geen steun geven aan uw voorstel om een bedrag van 21.500 euro uit de algemene reserve te onttrekken als voorbereidingskosten voor het project te stellen voor Maastricht-Aken van trambaan tot fietsband. Immers als je mee doet aan het onderzoek geef je impliciet groen licht voor realisatie, hetgeen dan van ons en bijdrage van maximaal 4 ton vraagt. Voorzitter wij dienen hiertoe een amendement in en stellen voor de genoemde 21.500 euro in te zetten voor initiatieven die vanuit onze burgers komen en die een bijdrage leveren aan het realiseren van onze doelen op het sociale domein.

Artikel 37 vragen met betrekking tot parkeersituatie Klapstraat Wijlre

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Algemeen bestuur

Geacht college, Reeds geruime tijd is bekend dat de parkeersituatie in de Klapstraat in Wijlre zorgwekkend is. Met name in de zomermaanden en overige perioden met mooi weer zorgen de vele bezoekers van Pauls ijsboerderij die op de openbare weg parkeren voor zeer gevaarlijke situaties. Om paal en perk te stellen aan deze situatie is het besluit genomen om een parkeerverbod in te stellen voor een gedeelte van de Klapstraat.

Motie vuurwerkoverlast unaniem aangenomen

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Algemeen bestuur

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 26 juni jl. heeft Balans een motie ingediend om een onderzoek in te stellen naar mogelijke spelregels m.b.t vuurwerk in onze gemeente. De motie is unaniem aangenomen. Aan het eind van het jaar zullen de resultaten van het onderzoek bekend zijn en zal indien nodig de APV worden aangepast.

Gemeenteraad wil onderzoek naar kunstgrasveld in Mechelen

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Cultuur & Recreatie

De voetbalwereld staat in deze tijd op wankele poten, ook in de gemeente Gulpen-Wittem. Waar op sommige plaatsen het aantal clubleden daalt, groeit het op andere plekken enorm. Dat heeft ook te maken met het sluiten van sportcomplexen en het fuseren van voetbalclubs in de regio. Een voorbeeld van een club met een groeiend ledenaantal is RKMVC uit Mechelen.

Ondertekening oproep kinderpardon

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Algemeen bestuur

De burgemeester van de gemeente Gulpen-Wittem
Dhr. A.R.B. van den Tillaar
Postbus 56 6270 AB Gulpen

Gulpen, 11 mei 2014

Betreft: Ondertekening oproep kinderpardon

Geachte heer van den Tillaar,

Het kinderpardon is een regeling voor kinderen die langdurig in Nederland verblijven. Er is echter een groep kinderen die buiten de boot valt omdat zij niet onder Rijkstoezicht staan, maar daarentegen wel bekend zijn bij de gemeenten.

Afscheid raadslid Jack Duckers

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Algemeen bestuur

jack-duckers-afscheid

Op donderdag 27 maart heeft Jack Duckers na 12 jaar afscheid genomen als raadslid van de gemeente Gulpen-Wittem. Het werd een afscheid met een koninklijk tintje.

Jack was vanaf het allereerste moment bij Balans betrokken en we zijn hem veel dankbaarheid verschuldigd voor zijn inzet en loyaliteit.