Sociaal, lokaal betrokken en vernieuwend: Balans!

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Algemeen bestuur

Morgen mag u naar de stembus om uw nieuwe gemeenteraad te kiezen. U kiest dan de mensen die onze mooie gemeente in de komende jaren mogen besturen.
Vindt u ook dat het tijd voor een frisse wind in de Gulpen-Wittemse politiek? Balans praat niet alleen over vernieuwing, maar brengt dit ook in de praktijk met haar kieslijst. Vernieuwing die hard nodig is in de politiek!

Wij hebben Gulpen-Wittem een sociaal gezicht middels goede initiatieven op gebieden als de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, het onderwijs en armoedebestrijding. Voor Balans geldt dat iedereen moet kunnen meedoen: leeftijd, inkomen of handicap mogen geen reden zijn om langs de zijlijn te moeten staan. Wij kiezen voor investeren in mensen en het leveren van maatwerk.
Bovendien zijn wij een lokale partij die dicht bij de burgers staat. Betrokken en met hart voor de omgeving en haar inwoners.

Kies voor sociaal, lokaal betrokken en vernieuwend
Kies op 19 maart lijst 3 Balans!

Art. 37 vragen inzake situatie golfbaan

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Algemeen bestuur

Gulpen, 17 maart 2014

Betreft: art. 37 vragen inzake situatie golfbaan

Geacht college,

Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State d.d. 20 maart 2013 waarin de Stichting Dassenwerkgroep Limburg (SDL) in het gelijk is gesteld heeft u ons laten weten dat er een zogenaamd Ronde Tafel Gesprek wordt gevoerd om tot een bemiddelingspoging te komen. Op 15 december j.l. heeft de SDL mede namens dhr. Velraeds, de Verontruste Bewoners rond de golfbaan en de Stichting Natuur en Landschap Zuid-Limburg laten weten niet langer aan dit overleg deel te nemen. Het Ronde Tafel Gesprek wordt nu voortgezet met als gesprekspartners de gemeente Gulpen-Wittem, de provincie Limburg en Staatsbosbeheer. Doel hiervan is “de onderlinge juridische grenzen op elkaar af te stemmen”.

Artikel 37 vragen: aansprakelijkheidstelling gemeenten inzake faillissement Licom

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Algemeen bestuur, Sociale voorzieningen & Maatschappelijke ontwikkelingen

Gulpen, 12 maart 2014

Geacht college,

Gisteren bereikte ons via diverse media het bericht dat elf gemeenten (waaronder Gulpen-Wittem) aansprakelijk worden gesteld voor het tekort dat is ontstaan door het faillissement van Licom in 2012. In de loop van de avond hebben wij van u een raadsinformatiebrief ontvangen. Naar aanleiding hiervan heeft onze fractie de volgende vragen:

Raadsvergadering 26 februari

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Algemeen bestuur

Tijdens de laatste vergadering van deze raadsperiode was er een volle agenda. Onder andere de kaders m.b.t. het zeer belangrijke dossier van de decentralisaties moesten worden vastgesteld. Een overzicht van de inbreng van Balans:

Balans is klaar voor de toekomst!

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Algemeen bestuur

Op 9 januari jl. heeft onze ledenvergadering unaniem de kieslijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 19 maart.

Gekozen als lijsttrekker en dus nummer 1 op de kieslijst is Wien Hendriks. Wien Hendriks is 48 jaar oud en woonachtig in Nijswiller. Hij is reeds geruime tijd actief binnen de fractie van Balans. In het dagelijks leven is Hendriks werkzaam als administratief medewerker bij Bergmans & Wijnen elektrotechniek. Als bestuurslid van de voetbalclub en als penningmeester en lid van de raad van elf van de carnavalsvereniging mag Hendriks met recht een echt verenigingsmens genoemd worden.

Concept-verkiezingsprogamma: Kiezen voor de toekomst!

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Algemeen bestuur

Balans is trots om u ons concept-verkiezingsprogramma te presenteren. Onze visie op een mooie toekomst voor Gulpen-Wittem. Voor de definitieve vaststelling van ons programma in januari 2014, willen wij inwoners en ondernemers graag de kans geven om opmerkingen te maken en eventuele nieuwe ideeën te uiten. Reacties zijn van harte welkom via info@balansgulpenwittem.nl