Peter van Breemen

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Overige

Peter van Breemen raadslid van Balans heeft vanaf 1 november 2007 tijdelijk ontslag als raadslid gekregen. Peter heeft sinds enkele jaren chronische lymfatische leukemie. Tot voor enkele maanden geleden kon zijn ziekte goed onderbedwang gehouden worden met af en toe een lichte chemotherapie.

Peter v. Breemen tijdelijk ontslag

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Overige

Raadslid Peter van Breemen op verzoek tijdelijk ontslag verleend om gezondheidsredenen
Gulpen-Wittem – 1 november 2007 – Op 19 oktober 2007 heeft het raadslid dhr. P.J.G. (Peter) van Breemen (fractie Balans) een verzoek ingediend bij de voorzitter van de raad (dit is de burgemeester) om hem tijdelijk ontslag te verlenen vanwege gezondheidsredenen.

Motie uitslag enquête Balans

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Overige

fietspad2In de raadvergadering van 4 oktober 2007 heeft Balans een motie ingediend. Dit om ervoor te zorgen dat de mening van 206 mensen t.a.v. de voorgestelde verkeersmaatregelen m.b.t. het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) mee genomen worden in de overwegingen, om te komen tot een aangepast concept GVVP.

Spelen

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Overige

spelenIn de raadsvergadering van 4 oktober 2007 werd door Groenlinks een Initiatiefvoorstel herinrichting openbaar groen aan de Goerschenweg in Mechelen ingediend.
Een gedetailleerd plan op uitvoeringsniveau. Dat terwijl de uitvoering aan het college en organisatie toebehoort.

Uitslag Enquête GVVP overhandigd

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Overige

2007_09_19_003.jpgBalans overhandigde afgelopen, woensdag 20 september, de uitslag van de enquête aan wethouder Bormans. In de enquête – uitslag geven 206 burgers hun mening over de verkeersmaatregelen n.a.v. het concept Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP).