• Geen politieke spelletjes
 • Afspraak is afspraak

 • Een andere raad
 • Strategische visie

 • Samenwerken in de regio
 • Luisteren naar de burger

 • Gescheiden fietspaden
 • Letten op de centen

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Lees het hele programma door te klikken op : verkiezingsprogramma-balans-2018-2022
 

 
gemeentehuis
Integriteit en verantwoording/een andere Raad
 • Geen politieke spelletjes
 • Belang van de gemeenschap gaat voor partijbelang
 • Wij staan voor onze uitgangspunten
 • Wat iemand zegt is belangrijker dan wie het zegt
 • Herijking Strategische Visie
 • De raad dient een afspiegeling te zijn van onze gemeenschap
 • Dus jong en oud, vrouwen en mannen
 

Contact met onze inwoners en ondernemers
 • Zelfsturing is voor Balans hét speerpunt 2018-2022
 • Actieve participatie samen met inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties
 • Elk kwartaal bezoekt Balans een kern en gaat in gesprek met U
 • Ondernemers uitnodigen voor gesprek met raad en college
 • Ondernemersprijs introduceren samen met Vaals en Eijsden-Margraten (lijn 350)
 

Samenwerking met onze buren
 • Uitbreiding samenwerking met Vaals en Eijsden-Margraten (lijn 350)
 • Ook samenwerking over de landsgrenzen met onze Belgische en Duitse buren
 

Veiligheid
 • Burgernet- en Whats-app groepen stimuleren
 • Voorlichtingscampagnes organiseren
 • Aandacht voor voldoende aanwezigheid wijkagenten
 • Onderzoek naar aanrijtijden hulpdiensten, met name van de Brandweer
 

Verkeer en vervoer
fietspad
 • Overal gescheiden fietspaden voor de schoolgaande jeugd
 • Stimulering en verbetering openbaar vervoer
 • OV toerpas voor heel Zuid-Limburg en de grensregio
 • Gratis parkeren is eindelijk een feit
 • Experiment met autoloze zondag in een van onze kernen
 

 
Economie
 • Kleinschalige bedrijvigheid stimuleren
 • Duurzaamheid en lage milieubelasting zijn voorwaarden in ons vijfsterrenlandschap
 • Winkelaanbod minimaal behouden
 • Startende ondernemers werven en ondersteunen
 

Recreatie en toerisme
 • Behoud van ons vijfsterrenlandschap staat voorop
 • kiezen voor duurzaam toerisme met plek voor bezinning, rust en cultuur
 • Evenwicht tussen toerisme en leefbaarheid
 • In gesprek gaan met ondernemers in de sector en luisteren naar hun wensen en ideeën
 
Natuur en landschap
 • Agrariërs betrekken bij instandhouding van ons uniek landschapnyswiller
 • Verbeteren onderhoud wandelpaden
 • Behoud van het icoon Klooster Wittem
 • Het heuvelland moet op de Unesco Wereld Erfgoedlijst
   

Kunst en cultuur
 • Regelgeving voor onze verenigingen  eenvoudiger maken
 • Vrijwilligers maximaal ondersteunen
 • Behoud van het icoon Klooster Wittem
 • Gemeenschapsvoorziening Nijswiller behouden
 • Oplossing vinden voor verdwijnen gemeenschapsvoorziening Wahlwiller
 

Sociaal domein
 • Zorg voor kwetsbare groepen verbeteren
 • Integraal armoedebeleid; bijdrage voor kinderen die in armoede opgroeien
 • Mantelzorg stimuleren en waarderen
 • Jongeren adviesraad instellen
 

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
 • Voorrang voor starters en senioren bij nieuwe ontwikkelingen
 • Prestatieafspraken met woningverenigingen; aandacht voor betaalbare sociale woningbouw
 • Woningbouw ook voor jongeren mogelijk makem
 • Startersleningen handhaven
 
   
Financiën
 • Uitgaven zijn in de pas met inkomsten
 • Geen aanslag meer op de algemene reserve
 • Lastendruk voor inwoners en bedrijven moet omlaag
 • Keuzes maken bij uitgaven en investeringen
 
 
Wilt u nog meer te weten te komen ?
Lees het hele programma door te klikken op :  verkiezingsprogramma-balans-2018-2022

Laat een reactie achter


Notice: Undefined variable: post in /home/w4029435/domains/balansgulpenwittem.nl/public_html/wp-content/themes/yoo_infinite_wp/warp/systems/wordpress/layouts/comments.php on line 125

Notice: Trying to get property of non-object in /home/w4029435/domains/balansgulpenwittem.nl/public_html/wp-content/themes/yoo_infinite_wp/warp/systems/wordpress/layouts/comments.php on line 125